r
  Gotene Tidning  
  Arkiv Annonsera Kontakt
 


Konstnärinnan Maria Birgitta Andersson målade en tavla för fred tillsammans med barn.Här med Neron Lippold.
Polishunden Tass och hundförare Johan Hansson sökte grundligt igenom skolans gemensamhetsutrymmen.

Polishundar sökte droger på Liljestensskolan

Förra veckan genomförde polisen ett narkotikasök med hundar på Liljestensskolan i Götene. Insatsen skedde efter skoltid i brottsförebyggande syfte.
– Götene är först ut och nu är tanken att fortsätta med detta på andra skolor runt om i Skaraborg, förklarar kommunpolis Oscar Svantesson.

Under början av året uppdaterade Barn- och utbildningsnämnden i Götene kommun sin drogpolicy.
– Skolan tillsammans med föräldrarna har ett uppfostrande ansvar och nolltolerans mot alla typer av droger är det enda som är acceptabelt, säger skolchef Leif Lagergren.
I samband med att polisen och kommunen tog fram de gemensamma medborgarlöftena kom det dessutom fram att invånarna i Götene kommun uppelever en oro kring ökad droganvändning i kommunen.
– Statistiken talar visserligen om att användningen av narkotika här i Götene är förhållandevis låg men eftersom det finns en upplevd otrygghet kring detta beslutade vi att göra den här insatsen.
Liljestensskolan i Götene blev därmed första skolan i hela Skaraborg att få besök av polisens hundpatrull.
– Man kan jämföra detta med en hastighetskontroll, syftet är inte att hitta narkotika utan syftet är att det ska finnas en upptäcktsrisk, vi jobbar i förebyggande syfte, menar kommunpolis Oscar Svantesson.

Mycket övning
Hundförarna Jens Olsson och Johan Hansson hade med sig polishundarna Tass och Feffen som grundligt sniffade sig genom skåp och gemensamhetsutrymmen över hela skolan.
– Tass har jobbat med detta i ett par månader, Feffen är den rutinerade av dem två, förklarade Johan Hansson.
Hundarna har dessförinnan skaffat ett antal års erfarenhet från andra arbetsuppgifter hos polisen.
– Det är oerhört mycket träning bakom och det gäller att lära känna hunden ordentligt, de som visar rätt mentalitet och mognad utbildas i vapen- och narkotikasök, säger Johan som fick ta ut Tass på en vatten- och vilopaus efter halva passet.
– Han blir ganska trött och det är vi hundförare som står för kvalitetssäkring. Vi vill göra detta ordentligt och känner vi att hunden behöver vila för att prestera så är det bara att ta en paus.

Förhöjt intresse
Efter en dryg timmes sökning stod det klart att hundarna inte hade fått en enda ”skarp träff”.
– Det är ju bara positivt så klart, menar hundpatrullens gruppchef Jonas Björck.
Vid ett tillfälle visade Feffen dock intresse för ett skåp vars innehåll kunde kontrolleras eftersom det inte användes av någon elev, polisen kunde dock konstatera att skåpet var helt tomt.
– I bland får man inte alla svar. Hunden visade förhöjt intresse men markerade däremot inte ordentligt. Hade skåpet tillhört en elev hade vi med största sannolikhet låtit det vara, någonstans måste man dra en gräns och här hade vi inte haft ordentligt med underlag för misstanke om brott, konstaterar Jonas.
För att hundarna ändå skulle få någon form av belöning för arbetet placerade polisen ut en vapendel i övningssyfte. Feffen upptäckte omedelbart krutdoften och markerade den aktuella lådan utan att tveka. Som tack för hjälpen fick han mumsa i sig en bit godis.
– Han måste ju få lön för mödan, vi människor jobbar ju inte om vi inte får betalt och samma sak är det ju för hundarna, säger Jens med leende.

Text och bild Johan Månsson
johan@gotenetidning.com 0709-215232